Forside / Historiske sider / GårdshistorieRight menu

Aktuelt

Åpningstider museet

Museet er åpent onsdag til søndag fra 12-16

Verftsarbeideren - nettustilling

Se nettutstillingen "Verftsarbeideren" om arbeidet...

Kafe Breda - NYE ÅPNINGSTIDER

Kafe Breda utvider sine åpningstider med en time og er åpen...


Gårdshistorie

Her kommer en oversikt over gårdene i gamle Borre kommune, slik de ble beskrevet i Borre bygdebok. Dessverre var bygdeboka fra 1954 mangelfull og hadde en rekke feil. Sammen med Borre Historielag har Lokalhistorisk senter begynt arbeidet med å rette feil og fylle inn mangler.

Vi har lagt inn gårdsregisteret slik det lå i bygdeboka og inviterer dere til å sende oss rettelser der dere har registrert feil, samt oppdateringer. Gjerne ved at dere henviser til gårdsnummer og gårdsnavn + kopierer ut noen setninger før og etter der dere retter og merker rettelsene med egen farge. Rettelsene sender dere til oss på e-post ( janingar@lokalhistoriskarkiv.no).

Etterhvert vil rettelsene bli lagt inn og tydelig merket. Se gårdsnavnregister for å finne gården du søker!

Gårdene ligger sortert etter gårdsnummer (ikke alfabetisk)

Et stort dugnadsprosjekt

Arbeidet med å rette feil og legge til nye opplysninger i gårdsregisteret for nåværende Horten kommune er et samarbeid mellom Borre Historielag og Lokalhistorisk senter. Det er basert på dugnadstanken om at alle bidrar, alle høster av resultatet.

Småbruk og plasser

En rekke småbruk og plasser som ikke ble med i Borre bygdebok og forklaringen på noen stedsnavn i kommunen finner du her;

Ikke i bygdeboka

Her er informasjon om gårder som ikke er med i Borre bygdebok. Dette gjelder både gårder i gml. Borre kommune, Åsgårdstrand og Horten.

Stoffet er hentet fra Historielagets årsskrift Borreminne, eller fra annen lokalhistorisk litteratur.


 

Utviklet av VZT basert på eZ publish