Right menu

Aktuelt

Åpningstider museet

Museet er åpent onsdag til søndag fra 12-16

Verftsarbeideren - nettustilling

Se nettutstillingen "Verftsarbeideren" om arbeidet...

Kafe Breda - NYE ÅPNINGSTIDER

Kafe Breda utvider sine åpningstider med en time og er åpen...


Byggenummer ved Horten verft

Her følger en oversikt over skip bygget ved Horten verft i perioden fra 1826 - 1985. Det meste av perioden var det utelukkende marinefartøyer som ble bygget her. Etterhvert også sivile fartøyer, blant annet gass- og oljetankere.

Bygg nr

navn

type

Depl

sjøsatt

1

Freia

Seilfregatt

1.174

25.08.1828

2

Ørnen

Seilkorvett

540

14.09.1829

3

Sleipner

Seilskonner

280

06.07.1839

4

Nordcap

Hjuldampskip

500

25.04.1840

5

Nordstjernen

Seilkorvett

848

23.08.1841

6

Vale

Seilskonner

150

15.09.1843

7

bygg nr. 7 til 22

Kanonsjalupper (1840-1845)

 

 

23

Uller

Skonnerbrigg

150

02.09.1845

24

Gyller

Skruedampskonner

225

04.11.1847

25

Elida

Seilkorvett

436

21.08.1848

26

Ørnen (II)

Seilkorvett

591

10.04.1849

27

Gler

Skruedampskip

255

24.11.1849

28

28 til 32

Kanonjoller 1850 til 1851

 

 

33

Nidaros

Dampkorvett

950

20.05.1851

34

Desideria

Seilfregatt

1936

06.10.1851

35

Æger

Hjuldampskip

350

16.10.1852

36

Bjørnen

Transportfartøy

 

01.06.1853

37

Vidar

Hjuldampskip

232

07.07.1953

38

Nornen

Dampkorvett

959

09.05.1855

39

St. Olaf

Dampfregatt

2267

09.09.1856

40

Alken

Transportfartøy

 

01.05.1857

41

Alfen

Dampskonner

350

10.11.1857

42

Statsråd Erichsen

Seilbrigg

119

22.12.1858

43

Kong Sverre

Dampfregatt

3475

23.10.1860

44

Rjukan

Dampkanonbåt

192

22.11.1860

45

Sarpen

Dampkanonbåt

192

08.12.1860

46

Nordstjernen (II)

Dampkorvett

1632

19.08.1862

47

Lougen

Dampkanonbåt

280

10.11.1863

48

Glommen

Dampkanonbåt

280

20.11.1863

49

Scorpionen

Monitor

1470

30.10.1866

50

Thrudvang

Monitor

1539

03.05.1869

51

Falken

Damptransportskip

65

06.05.1870

52

Thor

Monitor

2035

05.06.1872

53

Ole Jacob I

Slepebarkass

 

01.04.1872

54

Valle II

Kanonbåt 2.kl.

250

14.04.1874

55

Uller

Kanonbåt 2.kl.

250

21.07.1876

56

Sleipner

Kanonbåt 1. Kl

720

07.08.1877

57

Nor

Kanonbåt 2. Kl.

270

23.10.1878

58

Brage

Kanonbåt 2.kl.

270

01.11.1878

59

Ellida

Dampkorvett

1045

25.08.1880

60

Vidar

Kanonbåt 2.kl.

270

31.01.1882

61

Od

Torp.båt 2.kl.

42

14.03.1882

62

Springer

Torp.båt 2.kl.

45

03.09.1883

63

Kranfartøy I

 

 

26.01.1884

64

Gor

Kanonbåt 2.kl.

289

07.05.1884

65

Rask

Torp.båt 2.kl.

45

31.10.1885

66

Pil

Torp.båt 2.kl.

45

16.01.1886

67

Tyr

Kanonbåt 2.kl.

294

16.03.1887

68

Snar

Torp.båt 2.kl.

50

25.07.1887

69

Kranfartøy II

 

 

19.04.1888

70

Orm

Torp.båt 2.kl.

55

19.04.1888

71

Oter

Torpedobåt

55

12.12.1888

72

Viking

Kanonbåt

1200

02.04.1891

73

Æger

Kanonbåt

65

17.05.1894

75

Raket

Torpedobåt

65

17.05.1894

76

Frithjof

Kanonbåt

1280

15.11.1895

77

Glimt

Torpedobåt

70

29.05.1897

78

Djerv

Torpedobåt

70

21.09.1897

79

Storm

Torpedobåt

102

01.06.1898

80

Brand

Torpedobåt

102

22.09.1898

81

Trods

Torpedobåt

65

14.03.1898

82

Myg

Torpedobåt

27

29.08.1899

83

Laks

Torpedobåt

102

12.06.1900

84

Sild

Torpedobåt

102

30.07.1900

85

Sæl

Torpedobåt

102

25.09.1901

86

Skrei

Torpedobåt

102

31.10.1901

87

Hauk

torpedobåt

75

03.06.1902

88

Falk

Torpedobåt

75

26.06.1902

89

Hydrograf

Oppmålingsskip

 

11.08.1902

90

Ole Jacob II

Slepebåt

 

14.08.1902

91

Tønsberghus

Dampslupp

 

14.08.1902

92

Gravdal

Dampslupp

 

02.09.1902

93

Trænen

Dampslupp

 

21.09.1903

94

Ørn

Torpedobåt

75

08.12.1903

95

Ravn

Torpedobåt

75

18.12.1903

96

Grib

Torpedobåt

75

26.01.1905

97

Stållekter 6

 

 

07.04.1905

98

Stållekter 7

 

 

16.05.1905

99

Jo

Torpedobåt

75

10.07.1905

100

Lom

Torpedobåt

75

14.09.1905

101

Skarv

Torpedobåt

108

14.12.1906

102

Teist

torpedobåt

108

18.02.1907

103

Draug

Torpedojager

578

18.03.1908

104

Troll

torpedojager

578

07.07.1910

105

Oljelekter

 

 

08.04.1911

106

Kjell

Torpedobåt

125

12.03.1912

107

Garm

Torpedojager

597

27.05.1913

108

Frøya (II)

Minelegger

870

20.06.1916

109

Trygg

Torpedobåt

256

31.05.1919

110

Snøgg

torpedobåt

256

02.09.1920

111

Stegg

Torpedobåt

256

16.06.1921

112

B1

Undervannsbåt

365

01.08.1922

113

B2

Undervannsbåt

 

15.08.1923

114

B3

Undervannsbåt

365

25.01.1924

115

B4

Undervannsbåt

365

19.12.1923

116

B5

Undervannsbåt

365

17.06.1929

117

B6

Undervannsbåt

365

24.09.1929

118

Fridtjof Nansen

Oppsyns- og ekspedisjonsskip

1575

05.11.1930

119

Olav Tryggvason

Minelegger

1924

21.12.1932

120

Sleipner

Torpedojager

597

07.05.1936

74

Varg

Torpedobåt

65

17.05.1894

121

Ragnvald

Mudderferge

 

06.10.1933

122

Æger (III)

Torpedojager

597

25.08.1938

123

Nordkapp (II)

Oppsynsskip

275

18.08.1937

124

Senja

Oppsynsskip

275

25.08.1937

125

Gyller

Torpedojager

597

02.07.1938

126

Odin

Torpedojager

597

17.01.1939

127

Balder

Torpedojager

597

11.10.1939

128

Tor

Torpedojager

597

09.09.1939

129

 

Torpedojager

1700

 

130

Ålesund

Torpedojager

 

 

131

Mücke

Hvalbåt

 

20.09.1941

132

Seebär

Hvalbåt

 

22.10.1941

133

M/S Hærøya

Spesialtankskip

2370

24.02.1949

134

M/S Haugvik

Spesialtankskip

2370

15.09.1949

135

M/S Hydro

Spesialtankskip

1660

 

136

M/S Concordia Star

Cargoliner

6600

12.03.1952

137

M/S Concordia Sun

Cargoliner

6620

14.11.1953

138

M/S Concordia Sky

Cargoliner

6747

06.11.1954

139

M/T Mistra

Tankskip

75540

23.09.1954

140

M/T Drafn

Tankskip

18550

28.01.1956

141

M/T Beaulieu

Tankskipet

18500

05.01.1957

142

M/T Edith Borthen

Tankskip

19375

21.10.1957

143

M/T Harald Stange

Tankskip

19470

16.09.1958

144

M/T Løvdal

Tankskip

19250

22.08.1959

145

KNM Borgen

Minelegger

 

29.06.1960

146

M/S Anne Reed

shelterdekker

 

27.04.1961

147

M/T Nina Borthen

Tankskip

19500

19.05.1962

148

KNM Oslo

Fregatt

 

17.01.1964

149

M/S Sandar

Shelterdekker

11000 (åpen)/13000 (lukket)

19.02.1963

150

M/T Harry Borthen

tankskip

52500

25.04.1964

151

KNM Trondheim

Fregatt

 

04.09.1964

152

M/S Løvland

Sheltertanker

4560 åpen, 6100 lukket

03.11.1961

153

M/F Europafergen

Bilferge

2097

20.01.1960

154

M/F Kattegat

Bilferge

2375

26.11.1960

155

M/T Jenny

Tankskip

 

07.05.1966

156

KNM Narvik

Fregatt

1745

08.01.1965

157

KNM Bergen

Fregatt

1745

23.08.1965

158

KNM Stavanger

Fregatt

1745

08.12.1966

159

M/T Saga Sword

Bulkcarrier

21550

05.09.1966

160

M/T Anco Stream

Parceltanker

22450

 

161

M/S Baron Cawdor

Bulkcarrier

21350

08.09.1967

162

M/S Cape Wrath

bulkcarrier

21800

16.02.1968

163

M/S Cape Sable

bulkcarier

21200

02.09.1968

164

M/S Golar Freeze

kjøle/fryseskip

7000

19.04.1968

165

M/S Cape York

Bulkcarrier

22020

17.01.1969

166

M/S Temple Arch

Bulkcarrier

22150

30.05.1969

167

M/S Baron Renfrew

Bulkcarrier

22150

15.11.1969

168

M/S Baron Maclay

bulkcarrier

22200

 

169

M/S Team Astwi

Productcarrier

32280

 

170

M/T Team Castor

Produktcarrier

32220

08.04.1970

171

M/T Team Augwi

Produktcarrier

32220

 

172

M/T Team Pollux

produktcarrier

32220

04.05.1971

173

M/V Cape Leeuwin

bulkcarrier

21950

07.02.1972

174

M/T Team Hilwi

produktcarrier

32000

06.09.1972

175

M/T Team Vesta

produktcarrier

32100

 

176

M/T Post Challenger

kjemikalietanker

25300

31.08.1972

177

M/T Post Champion

kjemikalietanker

25.300

02.03.1973

178

M/T Post Charger

kjemikalietanker

25300

 

179

M/T Post Chaser

kjemikalietanker

25300

 

180

M/V Post Endavour

kjemikalietanker

25200

 

181

Post Energie

kjemikalietanker

25200

 

182

M/T Post Enterprise

kjemikalietankskip

 

 

183

M/V Post Entente

kjemikalietanker

25200

 

184

M/T Ardmay

produktcarrier

31600

 

185

M/V Ardmore

produktcarrier

31600

 

186

M/T Viken Vest

produktcarrier

55850

 

187

Norsk Barde

produktcarrier

3100

 

188

Texaco Baltic

produktcarrier

31500

08.04.1976

189

18de Marzo

black-produktcarrier

55785

 

190

T/T Texaco Stockholm

produktcarrier

31500

 

191

M/T Balder Horten

produktcarrier

31600

31.03.1978

192

M/T Texaco Bergen

bulkcarrier

31500

17.01.1977

193

KNM Horten

Depotskip

2530

12.08.1977

195

Uksnøy

snurper/tråler

2339

11.11.1978

196

M/T Viking Gull

Bulkcarrier

55870

30.10.1978

197

M/T Viking Tern

 

55.870

02.05.1979

198

M/T Viking Snipe

produktcarrier

55870

 

199

K/V Senja

kystvaktfartøy

3200

07.04.1980

200

M/T Barbara Brøvig

produktcarrier

55000

 

201

M/T Viking Lady

 

55870

 

202

Eros

trålerskrog

 

04.04.1978

203

M/T Ragnhild Brøvig

produktcarrier

55000

 

204

Randi Brøvig

produktcarrier

55000

 

205

M/T Toro Horten

Produktcarrier

55000

 

206

M/T Taurus Horten

produktcarrier

55500

 

207

Ble aldri ferdig bygget

 

 

 

208

Finn Barents

supplyskip

1800

 

Skips historikk

Her kan du lese historien om det enkelte fartøy bygget ved Horten verft


 

Utviklet av VZT basert på eZ publish